PROGRESIVNA OBUKA

Napredna Obuka

Nakon uspešno savladane osnovne obuke, pojedinac ili grupa prelazi na progresivni nivo obuke, koji podrazumeva složeniju dinamiku i povezivanje svih elemenata stečenih programom osnovne obuke u jednu celinu. U programu progresivne obuke, pored elemenata definisanih programom osnovne obuke uključuje se još i taktika, brzo reagovanje, razmišljanje, odlučivanje, pojačana psihička i fizička aktivnost, upotreba i manipulacija vatrenim oružjem i rešavanje situacija u veoma kratkom vremenskom periodu. Dobra preporuka je da se pojedinac ili grupa u progresivnoj obuci, povežu sa drugim programima kao što su IPSC i IDPA programi, sa kojima mogu da praktično provere znanja stečena obukom u takmičarskom smislu, a koja su usko povezana sa temom progresivne obuke.

Udjite u svet praktičnog streljaštva.

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem mejla.

Telefon:

Adresa:

Hajduk Veljkova 63, Požarevac