PROGRAM OBUKE U PRAKTIČNOM STRELJAŠTVU

Teorijski deo

Teorijski deo obuke ima značajnu ulogu u definisanju kandidata ili grupe u početnoj fazi obuke. Pod ovim delom se podrazumeva upoznavanje kandidata ili grupe sa istorijatom praktičnog streljaštva, bezbednosnom kulturom, zakonima i propisima, mentalnom i psihičkom pripremom, balistikom, familiarizacijom sa oružjem i drugom opremom, strelištem i svim drugim parametrima koji su potrebni za adekvatan početak obuke.

Teorijski deo obuke ima značajnu ulogu u definisanju kandidata ili grupe u početnoj fazi obuke

Praktični deo - "trening na suvo"

Pod “radom na suvo” podrazumeva se rad na početnim tehnikama kao što su: stav, hvat, nišanjenje, disanje, kretanje, itd… Veoma je bitno da se ove radnje rade bez upotrebe oružja, da bi kandidat mogao da prihvati i uvežba sve gore definisane radnje. Ovo je ujedno i najznačajniji deo jer u ovom delu nemamo momenat pucnja, koji nam u ovoj fazi u značajnoj meri ometa definisanje pokreta. U svom instruktorskom radu zaključio sam da psihička priprema, mentalna stabilnost i u dobroj meri koncentracija imaju presudnu ulogu u shvatanju i prihvatanju manipulativnih radnji, koje se kasnije adekvatnim treningom i ponavljanjem dovode do zahtevanog nivoa uvežbanosti. Takođe je veoma bitno da se u ovom delu obuke kandidatu dozvoli da u definisanim okvirima omogući sloboda u stvaranju svog stila, koji je izvestan s obzirom na različitu konstituciju tela, leve ili desne ruke i drugih elemenata.

Veoma je bitno da se ove radnje rade bez upotrebe oružja, da bi kandidat mogao da prihvati i uvežba sve gore definisane radnje

Praktični deo - "upotreba oružja"

Praktični deo sa upotrebom oružja je završni deo i verifikacija prethodnih perioda obuke. Poznavajuči oružje, bezbednosnu kulturu i sve druge elemente iz teorijskog dela, uvežbavanjem i sopstvenim stilom definisani pokretima, spremni smo da pređemo na dinamičan i kombinovan koncept praktičnog streljaštva sa upotrebom oružja. Koncept je regulisan tako da na jedan logičan i organizovan način, pod uticajem stresa koji je realan, kandidat odreaguje u određenom trenutku na adekvatan način. Trening je psiho-fizički zahtevan i kompleksan, ali kontinuiranim radom garantuje dovođenje tela do automatizma sa elementom podsvesnog reagovanja, gde u suštini kanditat unapređuje način razmišljanja i manipulaciju u određenom trenutku. Ovakav koncept obuke je ,pored takmičarskog dela IPSC i IDPA, adekvatan i za profesionalne strukture kao što su Vojska, Policija, službe obezbeđenja i sve druge strukture koje su u aktivnom kontaktu sa oružjem.

Ovakav koncept obuke je pored takmičarskog dela IPSC i IDPA, adekvatan i za strukture, Vojsku, Policiju, službe obezbeđenja i sve druge strukture koje su u aktivnom kontaktu sa oružjem

OSNOVNA OBUKA

Osnovna obuka rukovanja vatrenim oružjem podrazumeva da pojedinac ili grupa, upoznaju Zakon o oružju i municiji, izgrade bezbednosnu kulturu kao jedan od najbitnih segmenata…

PROGRESIVNA OBUKA

Nakon uspešno savladane osnovne obuke, pojedinac ili grupa prelazi na progresivni nivo obuke, koji podrazumeva složeniju dinamiku i povezivanje svih elemenata…

REKREATIVNI PROGRAM

Znamo da rekreacija po definiciji treba da nas ojača i izgradi. Shodno tome, rekreacija treba da nas fizički oživi od svakodnevnih briga i obaveza, kao i da nas psihološki podstakne da stičemo samokontrolu i time omogući da se sa novom snagom vratimo redovnim obavezama.

Udjite u svet praktičnog streljaštva.

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem mejla.

Telefon:

Adresa:

Hajduk Veljkova 63, Požarevac