Seminar


P R E Ž I V LJ A V A NJ E
U SLOŽENIM VREMENSKIM USLOVIMA

PREŽIVLJAVANJE

U PRIRODI

 

Orijentacija na zemljištu

Čvorologija

Paljenje vatre

Prikupljane i filtracija vode

Izrada bivka (zaklona)

Mesto realizacije: 

strelište Shooting academy Dejan Vukojević (kod Požarevca)

Vreme održavanja:

05.11.2022. godine 10:00 časova – 06.11.2022. godine 17:00 časova

Prijava i više informacija:

tel:       069/311-68-45 (poziv ili Viber)

email:   contactshootingacademy@gmail.com

Cena seminara:

75 eura

Napomena:

Organizacija prevoza do grada Požarevca je o trošku učesnika, prevoz od grada (autobuske stanice) do strelišta može biti organizovan po zahtevu učesnika po turama u periodu od 09:15 – 09:30.

Svu opremu i alat za realizaciju aktivnosti obezbeđujemo mi. Za učesnike kampa je obezbeđena večera prvog dana i doručak drugog dana. Učesnici mogu poneti sa sobom ličnu vreću za spavanje, podmetač i šator. Ukoliko nemate navedenu opremu napišite u komentaru (na dnu forme za prijavu) kako bi obezbedili dovoljan broj. Detaljno uputstvo o realizaciji kampa prijavljeni učesnici će dobiti na meil adresu pet dana pred početak kampa.

U slučaju grubog narušavanja mera bezbednosti ogranizator zadržava pravo da učesnika udalji sa strelišta bez vraćanja naknade.

Više informacija na linku za prijavu: 

Mali deo doživljaja sa predhodnih aktivnosti: