SHOOTING ACADEMY DEJAN VUKOJEVIĆ

ORGANIZUJE

SEMINAR VEŠTINA PREŽIVLJAVANJA U PRIRODI

PREŽIVLJAVANJE

U PRIRODI

 

Orijentacija na zemljištu

Čvorologija

Izrada bivka

Gađanje nožem

Izrada zamki

Prezentacija pripreme hrane i logorovanja u terenskim uslovima

Ručak za sve učesnike

Zbog trenutne situacije sa korona virusom prilikom realizacije seminara potrebno je pridržavati se sledećih zaštitnih mera:

 – rad će se odvijati u malim grupama;

– učesnici su u obavezi da sa sobom ponesu zaštitnu opremu (masku i rukavice);

– obavezno je držanje distance između učesnika ( 2m) prilikom izvođenja svih radnji;

 – u slučaju pojave bilo kakvih zdravstvenih tegoba, učesnici su u obavezi da iste odmah prijave instruktoru;

Mesto realizacije: 

jezero Zaova (kod Požarevca)

Vreme održavanja:

20.09.2020. godine 10:00 – 17:00

Prijava i više informacija:

tel:       069/311-68-45 (poziv ili Viber)

email:   contactshootingacademy@gmail.com

Cena seminara:

Kontaktirajte nas

Napomena:

Organizacija prevoza do grada Požarevca je o trošku učesnika, prevoz od grada (autobuske stanice) do jezera može biti organizovan po zahtevu učesnika po turama u periodu od 09:00 – 09:30.

Svu neophodnu opremu obezbeđuje organizator.

Vi ponesite samo dobru volju.

U slučaju grubog narušavanja mera bezbednosti ogranizator zadržava pravo da učesnika udalji sa strelišta bez vraćanja naknade.