SHOOTING ACADEMY DEJAN VUKOJEVIĆ

ORGANIZUJE

SEMINAR "3 VEŠTINE"

BORILAČKE 

VEŠTINE

 

Napadačke i odbrambene tehnike

Odbrana od golorukog napadača

Borba u skučenom prostoru

Odbrana od pretnje nožem

Odbrana od napada palicom

Stres dril i verifikacija stečenog znanja

PRAKTIČNO

STRELJAŠTVO

 

Bezbednosna kultura u praktičnom streljaštvu

Upoznavanje sa karakteristikama i načinom rada naoružanja

Osnovne manipulativne tehnike

Gađanje u metu (20 metaka iz pištolja)

Prezentacija progresivnih tehnika

PREŽIVLJAVANJE

U PRIRODI

 

Orijentacija na zemljištu

Čvorologija

Izrada bivka

Gađanje nožem

Izrada zamki

Prezentacija pripreme hrane i logorovanja u terenskim uslovima

Ručak za sve učesnike

Mesto realizacije: 

Strelište „GROM“ Požarevac

Vreme održavanja:

16.08.2020. godine 10:00 – 17:00

Prijava i više informacija:

tel:       069/311-68-45 (poziv ili Viber)

email:   contactshootingacademy@gmail.com

Cena seminara:

Kontaktirajte nas

Napomena:

Organizacija prevoza do grada Požarevca je o trošku učesnika, prevoz od grada (autobuske stanice) do strelišta može biti organizovan po zahtevu učesnika po turama u periodu od 08:30 – 09:30.

Svu neophodnu opremu i naoružanje obezbeđuje organizator.

Vi ponesite samo dobru volju.

U slučaju grubog narušavanja mera bezbednosti ogranizator zadržava pravo da učesnika udalji sa strelišta bez vraćanja naknade.