P R E Ž I V LJ A V A NJ E
- JEDNODNEVNA AKTIVNOST -
OSNOVNI NIVO

PREŽIVLJAVANJE

U PRIRODI

 

Orijentacija na zemljištu

Čvorologija

Paljenje vatre

Prikupljane i filtracija vode

Izrada bivka (zaklona)

Mesto realizacije: 

jezero Zaova (kod Požarevca)

Vreme održavanja:

05.06.2021. godine 10:00 – 17:00

Prijava i više informacija:

tel:       069/311-68-45 (poziv ili Viber)

email:   contactshootingacademy@gmail.com

Cena seminara:

50 eura

Napomena:

Organizacija prevoza do grada Požarevca je o trošku učesnika, prevoz od grada (autobuske stanice) do jezera može biti organizovan po zahtevu učesnika po turama u periodu od 09:00 – 09:30.

Svu neophodnu opremu obezbeđuje organizator.

Vi ponesite samo dobru volju.

U slučaju grubog narušavanja mera bezbednosti ogranizator zadržava pravo da učesnika udalji sa strelišta bez vraćanja naknade.

Više informacija na linku za prijavu: 

Mali deo doživljaja sa predhodnih aktivnosti: